ทำเนียบรุ่น

ประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส.ระดับพ้นที่ภาคใต้ ปี 2 หลักสูตร หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ 14-17 มิถุนายน 2563
25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 5 มิถุนา 61 นี้ จะมีการอบรมการใช้งานเว็บหลักสูตร ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 โดยจะเชิญเครือข่ายละ 2 ท่าน ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 พฤษภาคม 2561 กำหนดลงพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย หลักสูตร สสส.ทั้ง 2 รุ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อ่าวลึก จ.กระบี่
31 มีนาคม 2561 เรียนสมาชิกเครือข่ายหลักสูตร สสส. ทุกท่าน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 นี้มีกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย หลักสูตร สสส.ทั้ง 2 รุ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รบกวนทุกท่านล็อกวันดังกล่าวไว้ก่อนนะครับ ทางเราจะแจ้งประสานไปอีกทีครับ

บทเรียน รูปธรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์