สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Story

572 items(1/58) 2 3 4 5 Next » Last »|

สจรส ม.อ. นำผู้เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่ดูงาน อ.จะนะ จ.สงขลา

โดย HSMI_Ae on April,27 2017 22.01

ผู้เข้าร่วมงานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ และฟังข้อมูลจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา (27/4/60)คลิกเพื่อชมภาพถ่าย งานประชุมฯ 24-28 เมย. 2560

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557

โดย HSMI_Ae on April,25 2017 13.39

หนังสือ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557  ( Proceedings HIA Conference)

การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก

โดย Yuttipong Kaewtong on April,24 2017 11.21

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก โดยทางทีมสถาบัน

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 เมษายน 2560

โดย HSMI_Ae on April,24 2017 10.00

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพบรรยายในหัวข้อ- แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ- พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ

สจรส มอ.ร่วมจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม วันที่ 19 เมษายน 2560

โดย HSMI_Ae on April,19 2017 11.00

ทีมวิจัยโครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ สมาคมจันทร์เสี้ยวจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ. โรแรมเซาท์เทินวิว จ.ปัตตานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี)

โดย sim on March,28 2017 10.24

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี) ดังนี้หลักสูตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2) วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภ

ประชุม "การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ" (27-30 มี.ค. 60)

โดย HSMI_Ae on March,27 2017 10.47

สจรส. ม.อ. ร่วมกับ สสส จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ. ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ >> https://m.facebook.com/videos/live/m/redirect/1686

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียด “จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)

โดย Yuttipong Kaewtong on March,16 2017 19.30

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณารายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม โจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)โ วันที

การจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

โดย Yuttipong Kaewtong on March,16 2017 15.47

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องสุชน 1 อาคารสุขภา

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพีธีเปิด “ตลาดต้องชม” (11/3/60)

โดย HSMI_Ae on March,12 2017 22.00

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพีธีเปิด โตลาดต้องชมโ โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน (11 มีนาคม 2560) ซึ่งได้คัดเลือกตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการส่งเสริมเป็น โ

572 items(1/58) 2 3 4 5 Next » Last »|