สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

Story

565 items(1/57) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียด “จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)

โดย Yuttipong Kaewtong on March,16 2017 19.30

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณารายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม โจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)โ วันที

การจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

โดย Yuttipong Kaewtong on March,16 2017 15.47

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องสุชน 1 อาคารสุขภา

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพีธีเปิด “ตลาดต้องชม” (11/3/60)

โดย HSMI_Ae on March,12 2017 22.00

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมพีธีเปิด โตลาดต้องชมโ โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน (11 มีนาคม 2560) ซึ่งได้คัดเลือกตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการส่งเสริมเป็น โ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)

โดย sulaiman.b on March,06 2017 15.07

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 24-28 เมษายน 2560ณ ห้อง 1402 อาคาร 1 ชั้น 14สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. แผนอาหาร ลงพื้นที่ จ.นครศรีฯ

โดย HSMI_Ae on March,02 2017 13.39

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต.แผนอาหาร ลงพื้นที่ จ.นครศรีฯ จัด workshop ลงข้อมูลแผนอาหาร ตำบลบูรณาการ จ.นครศรีฯ 2-3 มีนาคม 2560

VDO การบรรยาย : คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

โดย HSMI_Ae on March,01 2017 17.18

แคทเธอรีน นางฟ้าตาน้ำข้าว : คนค้นฅนคนค้นฅน : มังกรหยก คุณชายผักสลัด

การประชุม PA Forum ประเด็น : Physical Activity Research Framework

โดย Yuttipong Kaewtong on February,28 2017 13.37

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)ได้เข้าร่วมการประชุม PA Forum ประเด็น : Physical Activity Research Framework วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 โ 16.00 น.ณ ห้อง Turquoise ชั้น 8 โรงแรมเอ

ประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ 28 กพ 2560

โดย HSMI_Ae on February,28 2017 11.32

ประชุมปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีม สจรส (ศวสต.)จัดให้มีการพบปะกันระหว่าง สปสจ.เขต 12 ,พี่เลี้ยงกองทุนฯ ,พี่เลี้ยงหน่วยญาลันฯ , ตัวแทนชุมชน และกองทุนสุขภาพตำบล ณ.ห้องพญาตานี1 โรงแรมเซาท์เทิร์น

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดย HSMI_Ae on February,27 2017 10.52

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม : ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ @ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 27 กพ.2560

Goto Know ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 15.38

ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  23 Feb 2017

565 items(1/57) 2 3 4 5 Next » Last »|