สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส. ม.อ.)

LMS

116 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

Research Methodology ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 27 ส.ค.59

โดย HSMI_Ae on August,28 2016 10.04

Research Methodology  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  27 ส.ค.59

Research Methodology ดร.ซอฟียะห์ นิมะ (วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น.)

โดย HSMI_Ae on August,27 2016 11.02

วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น. วิชา research methodology (ดร.ซอฟียะห์ นิมะ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557

โดย HSMI_Ae on November,10 2014 10.27

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557

Stat ที่จะเรียนวันที่ 20 Sep 2014

โดย HSMI_Ae on September,19 2014 16.29

Download ไปไว้ที่เครื่องก่อนเปลี่ยนนามสกุล ไฟล์ spss13.flv เป็น spss13.rarแตกไฟล์ติดตั้งโปรแกรม > setup.execopy file ใน Folder Update ไปแทนที่ไฟล์เดิม ใน Folder ที่ติดตั้ง(ปกติ อยู่ที่ C:\program files\spss)

116 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|