อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับบุคคลทั่วไป

อัตรา 3,000 บาท/คน

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

อัตรา 2,000 บาท/คน

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงานวิชาการ)

อัตรา 1,500 บาท/คน

การชําระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี สจรส.ม.อ. บริการวิชาการ เลขที่บัญชี 565-439932-2

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ผ่าน ระบบการลงทะเบียน