อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับบุคคลทั่วไป

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 2,500 บาท/คน)

หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  (อัตรา 3,000 บาท/คน)

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,500 บาท/คน)

หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 2,000 บาท/คน)

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงานวิชาการ)

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,000 บาท/คน)

หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,500 บาท/คน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่ากระเป๋า และเอกสาร สำหรับงานประชุมวิชาการวันที่ 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น

การชําระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี สจรส.ม.อ. บริการวิชาการ เลขที่บัญชี 565-439932-2

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว แจ้งชำระเงินได้ที่ <<คลิก>>