ที่พัก

ที่พักโรงแรมนิภาการ์เด้น

Nipa Garden Hotel www.nipagarden.com

ที่พักใกล้เคียง

Tawan Anda Garden – www.tawan-anda-garden.com/