ประกาศรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์