กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ

กำหนดการนำเสนอ
– สัมนาห้อง A (Health Sciences) : ห้องทิวลิป 1
– สัมนาห้อง B (Social Sciences) : ห้องทิวลิป 2
สามารถดูได้ที่   กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ