แจ้งเลื่อนงาน สร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 จากกำหนดการเดิม วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 แต่กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ยังคงเดิม คือ วันที่ 28 มีนาคม 2561

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขออนุญาตแจ้งเลื่อนงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 จากกำหนดการเดิม วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 28-30 มีนาคม 2561  แต่กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ยังคงเดิม คือ วันที่ 28 มีนาคม 2561   คลิกดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ