คำอธิบายภาพ : cbt

โดยความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ

มารู้จักการท่องเที่ยวโดยชุมชน

@May,01 2017 16.33
VDO ชุดนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมถึงกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ อพท.(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน) ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยปัจจุบัน อพท. ได้พัฒนาชุมชนต้นแบบไปแล้วกว่า 14 ชุมชน

"การท่องเที่ยวโดยชุมชน" คือ?

@May,01 2017 16.29
ใครๆก็บอกว่า การท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาล? เรามาดูกันว่า การท่องเที่ยว นั้นสร้างรายได้ให้กับสังคม เราจริงๆหรือเปล่า!แล้ว ถ้าการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถที่จะมาเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้มากน้อยแค่ไหน

หัวข้อทั้งหมด