ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย”

วิดีโอสื่อสารวิธีล้างผักผลไม้ที่ถูกวิธี

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย”  โดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ

ซึ่ง สสส. จะมีบทบาทในด้านประสานเครือข่ายผู้ผลิต และสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ

นอกจากนี้ สสส. ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระตุ้นให้ประชาชนล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกายสสส.จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสื่อสารให้ความรู้การส่งเสริมบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษ/ปลอดภัย และการล้างผักผลไม้เพื่อช่วยลดการตกค้างของสารเคมีจำกัดศัตรูพืช
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนบริโภคผักผลไม้กันมากขึ้น

ข้อมูลประกอบ
ขั้นตอนการล้างผักและผลไม้

  1. 1. ล้างด้วยน้ำไหล

1) เตรียมผักผลไม้ โดยแบ่งตามชนิดของผัก/ผลไม้ ได้แก่

  • ผักใบ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี แกะกลีบออกจากต้น ตลอดจนคลี่ใบ
  • ผักมีราก ควรเคาะเอาดินออกให้ก่อน เช่น ผักชี ขึ้นฉ่าย เป็นต้น
  • ผักหัว เช่น ไชเท้า แครอท ให้ตัดส่วนที่ไม่นำมารับประทานออก
  • ผลไม้ นำทั้งผลมาล้าง

2) แช่ผักในน้ำ หลังจากนั้นนำมาใส่ในตะกร้า/ตะแกรงโปร่ง เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ ระหว่างล้างให้ใช้มือช่วยคลี่ใบผักผลไม้ แล้วถูไปมาบนผิวใบของผักผลไม้ นานประมาณ 2 นาที

  1. ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

เตรียมน้ำสายชูที่มีกรดน้ำส้มความเข้มข้น 5% ของกรดน้ำส้ม นำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แล้วจึงนำผักมาแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่ง

  1. ล้างด้วยผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา

ผงฟู 1/2 ช้อนโต๊ะ นำมาผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา 10 ลิตร แล้วนำผักหรือผลไม้มาแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ล้างไข่พยาธิในผักสดได้อีกด้วย โดยปริมาณสารพิษตกค้างที่ลดลงจะขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและปริมาณผัก-ผลไม้ในแต่ละครั้งของการล้าง

  1. วิดิโอเคล็ดลับที่จะทำให้คุณกินผักผลไม้ได้ปลอดภัยขึ้น

2. กินผักผลไม้ไกลโรค

3. ผักผลไม้ปลอดสารพิษ เลือกซื้อเลือกกินอย่างไร