การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ” (27-30 มี.ค. 60)

สจรส. ม.อ. ร่วมกับ สสส จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ”
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ. ห้องประชุม 1402 ชั้น 14  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ >> https://m.facebook.com/videos/live/m/redirect/1686751128018246/?_rdr

วิดิโอ หลักสูตร “การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ” วันที่ 28 มีนาคม 2560

วิดิโอ หลักสูตร “การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ” วันที่ 29 มีนาคม 2560

วิดิโอ หลักสูตร “การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ” วันที่ 30 มีนาคม 2560