ผอ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมศวสต. ติดตามงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ (scoping ท่องเที่ยว กระบี่)