เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ประกาศรับสมัคร_อาจารย์ สนส.

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย