ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เพื่อจ้างงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เพื่อจ้างงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา


กำหนดการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 9.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  • วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เริ่มปฏิบัติงาน

แนบ 2 ใบสมัคร บัณฑิต ต.หัวเขา
แนบ 1 รายละเอียดโครงการ 1 ตำบลฯ
ประกาศรับสมัคร บัณฑิคตำบลหัวเขา