ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่

ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับคนทำงาน ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ” ดังนี้

  1. นางสาวอนิส สาแหละ
  2. นางสาวซารีฟะห์ ยูโซ๊ะ
  3. นางสาวกัสมะห์ ตานิง
  4. นางสาววรรณา ราชพฤกษ์

ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทางระบบ Zoom ออนไลน์ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทางระบบ Zoom ออนไลน์ ลิ้งค์ https://zoom.us/j/9019029101 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป