สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันนโยบายสาธารณะ
รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

  1. จบได้ใน 2 ปี
  2. เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
  3. เรียนเสาร์-อาทิตย์
  4. มีทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564
สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
จนถึง 28 เมษายน 2564 กำหนดสอบสัมภาษณ์แบบ online วันที่ 7 พฤษภาคม 2564