-ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมปฐมนิเทศพื้นที่จังหวัดปัตตานี (ตำบลบางตาวา ท่ากำชำ ตันหยงลุโล๊ะ ดอนรัก และบางปู) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมปฐมนิเทศพื้นที่จังหวัดปัตตานี (ตำบลบางตาวา ท่ากำชำ ตันหยงลุโล๊ะ ดอนรัก และบางปู) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี