ประกาศกำหนดการวันรายงานตัวทำสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ และเอกสารที่จำเป็นต่อการทำสัญญาจ้าง

กำหนดการวันรายงานตัวทำสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ

ให้ผู้ถูกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ดังนี้


  1. สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
  3. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาแสดงผลการเรียน อย่างละ 2 ชุด
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เลขบัญชี ซึ่งผูกบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) (ธนาคารพาณิชย์ทุกประเภท)
  5. อากรสแตมป์ (ทาง อบต./เทศบาล จัดซื้อเตรียมให้ผู้ถูกจ้างงาน โดยผู้ถูกจ้างงานเตรียมต่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
  6. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ประเภทประชาชน จำนวน 104 บาท (ติดสัญญาฉบับจริง 99 บาท สัญญาฉบับสำเนา 5 บาท)
  • ประเภทนักศึกษา จำนวน 60 บาท (ติดสัญญาฉบับจริง 55 บาท สัญญาฉบับสำเนา 5 บาท)
  • ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 170 บาท (ติดสัญญาฉบับจริง 165 บาท สัญญาฉบับสำเนา 5 บาท)