ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประเภทบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รอบที่ 1 และ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รอบที่ 1 และ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยรอบที่ 1 และ 2

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสถานะ “ผ่านรอยืนยัน” ให้ยืนยันภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9901227 คุณฮามิด๊ะ หวันนุรัตน์ และ 087-8375790 คุณจินดาวรรณ รามทอง