ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 22 มกราคม

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทาง Zoom ออนไลน์