รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ยกเว้นตำบลรูสะมิแล

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 จำนวน 13 ตำบล ยกเว้นตำบลรูสะมิแล ตามเอกสารแนบ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันและรายงานตัวทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 087-6309473 คุณวรรณา สุวรรณชาตรี และ 081-9901227 คุณฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ หากไม่ยืนยันภายในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์