รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ประเภทนักศึกษา รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ประเภทนักศึกษา รอบที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทางระบบ Zoom ออนไลน์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(นักศึกษา)

ลิงค์ Zoom ห้อง 1 ลิงค์ Zoom ห้อง 2
กรรมการ กรรมการ
วันที่/เวลา
  1. นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
  2. นางสาวจิดาวรรณ รามทอง
  3. นายภวิน แซ่คู
  4. ผู้แทนจาก อบต./เทศบาล
  1. นางสาววรรณา สุวรรรชาตรี
  2. นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด
  3. ผู้แทนจาก อบต./เทศบาล
09.00 – 10.00 น. จ.นราธิวาส ต.โคกสะตอ ลำดับที่ 1-2
จ.นราธิวาส ต.สาวอ ลำดับที่ 1-4
จ.นราธิวาส ต.เอราวัณ ลำดับที่ 1-6
10.00 – 11.00 น. จ.ปัตตานี ต.ตันหยงลุโล๊ะ ลำดับที่ 1-6 จ.ปัตตานี ต.ตันหยงลุโล๊ะ ลำดับที่ 7-10
จ.ปัตตานี ต.ท่ากำชำ ลำดับที่ 1
11.00 – 12.00 น. จ.ปัตตานี ต.บางปู ลำดับที่ 1-6 จ.ปัตตานี ต.บางปู ลำดับที่ 7-12
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง พักเที่ยง
13.00 – 14.00 น. จ.ปัตตานี ต.ดอนรัก ลำดับที่ 1-6 จ.ปัตตานี ต.ดอนรัก ลำดับที่ 7-12
14.00 – 15.00 น. จ.ปัตตานี ต.บางตาวา ลำดับที่ 1-6 จ.ปัตตานี ต.บางตาวา ลำดับที่ 7
จ.พัทลุง ต.เกาะนางคำ ลำดับที่ 1
จ.สงขลา ต.หัวเขา ลำดับที่ 1-4
15.00 – 16.00 น. จ.สตูล ต.บ้านควน ลำดับที่ 1-5 จ.สตูล ต.พิมาน ลำดับที่ 1-2
จ.สตูล ต.น้ำผุด ลำดับที่ 1-2