ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 หน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2564

สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ลิงค์นี้

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

รายละเอีนดขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน