ประกาศเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผ่านการสัมภาษณ์ ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย อย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากรั่นกรองครั้งที่ 1 (การสัมภาษณ์ 24-25 ธันวาคม 2563) พื้นที่ 14 ตำบล ของหน่วยดำเนินการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์