สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ


ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครแบบออนไลน์ได้ ที่ลิงค์นี้
สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานประกอบการสมัคร (transcript, สำเนาใบปริญญา, สำเนาบัตรประชาชน, ประวัติการทำงาน) มาที่เมล์ suvapak@gmail.com ได้ จนถึง 20 ตุลาคม 2563