เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563

ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ ดังนี้

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบันนโยบายสาธารณะ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร