สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารกำหนดการลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียน และ หนังสืออนุมัติการจัดการประชุมวิชาการ HIA


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ HIA

กำหนดการลงทะเบียน HIA
หนังสืออนุมัติจัดประชุม HIA