ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 เรื่อง “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference/registration/