สจรส.มอ.ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ทาง สจรส.มอ.ได้ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการบูรณาการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.ร่วมบูรณาการกลไกต่อไป