แจ้งเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์  นั้น

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากเดิม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่ 4 มกราคม 2562