ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯสงขลา ครั้งที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หอการค้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคเอกชน

14 มิถุนายน 59 เวลา13:00 น.
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้เปิดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯสงขลา ครั้งที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หอการค้าจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคเอกชน โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกัน group ยุทธศาสตร์ในประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นสุขภาพ และจะได้นำเสนอความก้าวหน้าแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในลำดับถัดไป