ประกาศรับสมัครบุุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.ม.อ.)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์  สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้-19 ธันวาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร