ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ประเด็น ต่อผู้แทน องค์กร สสส.สช.สปสช.สธ. และ พอช.

ตัวแทนห้องย่อยนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานแต่ประเด็น ต่อผู้แทนองค์กร สสส.สช.สปสช.สธ. และ พอช. ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์