กิจกรรม PA สร้างสุข Dancercise 2018 ก่อนพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561

กิจกรรม PA สร้างสุข Dancercise 2018 ก่อนพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์