พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์