กิจกรรม “ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิตดี๊ดี …ลด หวาน-มัน-เค็ม”  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการ

ตลาดกรีนเวย์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดกิจกรรม “ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิตดี๊ดี …ลด หวาน-มัน-เค็ม”  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการ ใช้การถ่ายรูปกับฉากสวยๆ ข้อความเก๋ๆ โพสต์ลง facebook และIG  เพื่อรับส่วนลดตั๋วหนังฟรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 และ 10-12 พฤศจิกายน 2560