โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนของจังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ครูผู้กำหนดเมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ รัตภูมิ ควนเนียง สะเดา และนาหม่อมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้าอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนผู้เข้าอบรม 130 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล และดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้ในการจัดการสำรับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การเฝ้าระวังทางโภชนาการ และการใช้โปรแกรม INMU-School Lunch ในการกำหนดเมนูอาหารกลางวัน