หน้าแรก

logo-course
Banner-room2
โครงการชุมชนนวัตกรรม


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์

โครงการอาสาประชารัฐ


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์

แผนงาน-โครงการ

5 กุมภาพันธ์ 2564 New!! คู่มือการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น 1t1u สำหรับผู้รับจ้าง
4 กุมภาพันธ์ 2564 New!! ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมปฐมนิเทศพื้นที่จังหวัดปัตตานี (ตำบลบางตาวา ท่ากำชำ ตันหยงลุโล๊ะ ดอนรัก และบางปู) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
30 มกราคม 2564 New!! ประกาศกำหนดการวันรายงานตัวทำสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ และเอกสารที่จำเป็นต่อการทำสัญญาจ้าง
30 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้างานและสัญญาจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
25 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยประเภทบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รอบที่ 1 และ 2
21 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 22 มกราคม
18 มกราคม 2564 ประกาศเลื่อนวันสัมภาษณ์ ในส่วนการขยายเวลารับสมัครประเภทนักศึกษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป

ประชุมออนไลน์

ห้องประชุมออนไลน์ 1 สำหรับสำนักงาน สนส.1 -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม
ห้องประชุมออนไลน์ 2 สำหรับสำนักงาน สนส.2 -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม
ห้องประชุมออนไลน์ 3 สำหรับเครือข่าย-สสส (Meeting ID:901-902-9103)
ห้องประชุมออนไลน์ 4 สำหรับเครือข่าย กองทุนฯ (Meeting ID:901-902-9104)
ห้องเรียนออนไลน์ ป.โท /หลักสูตรอบรม ออนไลน์ -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม


คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์ดาวน์โหลด Zoom สำหรับคอมพิวเตอร์

สำหรับการใช้งานบนมือถือสามารถดาวน์โหลด "Zoom Cloud Meetings" ผ่าน Store ของ Android และ ios ได้โดยตรง


ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาไม่ได้ยินเสียงหรือใช้งานการสื่อสาร

การแชร์หรือแบ่งปันหน้าจอของผู้เสนอ