สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.)

กรุณา Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
เพื่อรับชมวีดิโอและบันทึกการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนเข้าใช้งาน

ค้นหาในเว็บไซท์

อื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

@April,16 2015 15.42
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

@April,03 2015 11.12
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ในปีการศึกษา 2556 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 มีจำนวน 7 คน ดังนี้1. นายชาคริต โภชะเรืองสถานที่ทำงานผู้จัดการ มูลนิธิชุมชนสงขลา2. นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ สถานที่ทำงานนักทรัพยากรบุคคล

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 11.07

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 10.58

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26 มกราคม พ.ศ.2558

@February,03 2015 12.28

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference)  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

ข่าวสาร - กิจกรรม

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

@August,04 2015 10.34
รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558วิชาหลัก1. 597-601 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 3 (3-0-6) ตอน 012. 597-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health System Research) 2 (1-3-2) ตอน 013. 597-603

ประชาสัมพันธ์งาน "อาหารของแม่"

@June,19 2015 09.17
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประเภทที่ 1. ประกวดวาดภาพ โอาหารของแม่ที่หนูประทับใจโระดับชั้น (ป.4โป.6) (โดยทุกโรงเรียนทำการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในวันที่ 1 ส.ค.5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

@April,16 2015 15.42
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือ1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

@April,03 2015 11.12
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ในปีการศึกษา 2556 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 มีจำนวน 7 คน ดังนี้1. นายชาคริต โภชะเรืองสถานที่ทำงานผู้จัดการ มูลนิธิชุมชนสงขลา2. นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ สถานที่ทำงานนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

@February,11 2015 13.38

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพเป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน  และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยสามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2558
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ทาง http://hsmi.psu.ac.th
  • กำหนดสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันที่ 29 มีนาคม 2558
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2558 ทาง http://hsmi.psu.ac.th และ  http://www.grad.psu.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่  http://www.grad.psu.ac.th/admission/ รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครดูได้จากเวปไซต์ดังกล่าว  สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-282900 และ 081-5415227

กำหนดการสอบ PSU-TEP ปี 2558

@February,09 2015 16.11

 

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 11.07

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 10.58

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26 มกราคม พ.ศ.2558

@February,03 2015 12.28

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference)  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

รวมภาพ จากงานประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26-27 มกราคม พ.ศ.2558

@January,27 2015 10.10
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี พ.ศ.2557เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโThe Impact of Health Impact Assessmentวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

@January,02 2015 00.17
รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557วิชาหลัก1. 597-604 การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 3(3-0-6) ตอน 012. 597-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 (Seminar in Health System Management 2) 1(0-2-1) ตอน 01 วิชาเลือก1. 597-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (Qu

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ » | ดูอัลบั้มกิจกรรม »

เอกสารเผยแพร่ (E-Book)

เอกสารทั้งหมด

ห้องสมุด สจรส. (E-Library)

เอกสารทั้งหมด

หัวข้อล่าสุด

อ่านทั้งหมด »