หน้าแรก

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครบุุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
13 พฤศจิกายน 2561 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562
17 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
9 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมและร่วมสนุก ฟรี! “PA สร้างสุข Dancercise 2018” (Zumba / Bollywood Dance / Pop Dance) วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
17 มกราคม 2561 แจ้งเลื่อนงาน สร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 จากกำหนดการเดิม วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

กิจกรรม