หน้าแรก

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
9 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมและร่วมสนุก ฟรี! “PA สร้างสุข Dancercise 2018” (Zumba / Bollywood Dance / Pop Dance) วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
17 มกราคม 2561 แจ้งเลื่อนงาน สร้างสุขภาคใต้ ปี 2561 จากกำหนดการเดิม วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 28-30 มีนาคม 2561
20 ธันวาคม 2560 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
12 ธันวาคม 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สู่สุขภาพที่ยั่งยืนและการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

กิจกรรม