หน้าแรก

logo-course
Banner-room2
โครงการชุมชนนวัตกรรม


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์

โครงการอาสาประชารัฐ


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์


แผนงาน-โครงการ

24 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
19 ตุลาคม 2563 สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
30 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563 แบบสอบถามการสำรวจครัวเรือนต่อพฤติกรรมการใช้ยาสูบในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
19 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ตลอดปี
12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
18 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 “Technology and Innovation for Health”

ประชุมออนไลน์

ห้องประชุมออนไลน์ 1 (Room Name:ipp1401/Meeting ID:901-902-9101)
ห้องประชุมออนไลน์ 2 (Room Name:ipp1402/Meeting ID:901-902-9102)
ห้องประชุมออนไลน์ 3 (Room Name:ipp1403/Meeting ID:901-902-9103)


คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์ดาวน์โหลด Zoom สำหรับคอมพิวเตอร์

สำหรับการใช้งานบนมือถือสามารถดาวน์โหลด "Zoom Cloud Meetings" ผ่าน Store ของ Android และ ios ได้โดยตรง


ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาไม่ได้ยินเสียงหรือใช้งานการสื่อสาร

การแชร์หรือแบ่งปันหน้าจอของผู้เสนอ

การบริหารจัดการภายใน