หน้าแรก

logo-course
Banner-room2
งานสร้างสุขภาคใต้
sss_logo.png ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png สุขภาพแห่งชาติ.jpg สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ_2.jpg PSU-logo-Original.png

อัพเดทข่าว งานสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด (คลิกที่นี้)

แผนงาน-โครงการ

27 เมษายน 2564 New!! ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เพื่อจ้างงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา
22 เมษายน 2564 New!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่
17 มีนาคม 2564 New!! สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น 1t1u สำหรับผู้รับจ้าง
4 กุมภาพันธ์ 2564 -ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมปฐมนิเทศพื้นที่จังหวัดปัตตานี (ตำบลบางตาวา ท่ากำชำ ตันหยงลุโล๊ะ ดอนรัก และบางปู) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
30 มกราคม 2564 ประกาศกำหนดการวันรายงานตัวทำสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ และเอกสารที่จำเป็นต่อการทำสัญญาจ้าง
30 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้างานและสัญญาจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประชุมออนไลน์

ห้องประชุมออนไลน์ 1 สำหรับสำนักงาน สนส.1 -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม
ห้องประชุมออนไลน์ 2 สำหรับสำนักงาน สนส.2 -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม
ห้องประชุมออนไลน์ 3 สำหรับเครือข่าย-สสส (Meeting ID:901-902-9103)
ห้องประชุมออนไลน์ 4 สำหรับเครือข่าย กองทุนฯ (Meeting ID:901-902-9104)
ห้องเรียนออนไลน์ ป.โท /หลักสูตรอบรม ออนไลน์ -- คลิกที่เพื่อเข้าร่วม


คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ผ่านระบบคอมพิวเตอร์(ฉบับย่อ)
คู่มือการใช้งาน Zoom ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์ดาวน์โหลด Zoom สำหรับคอมพิวเตอร์

สำหรับการใช้งานบนมือถือสามารถดาวน์โหลด "Zoom Cloud Meetings" ผ่าน Store ของ Android และ ios ได้โดยตรง


ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาไม่ได้ยินเสียงหรือใช้งานการสื่อสาร

การแชร์หรือแบ่งปันหน้าจอของผู้เสนอ