หน้าแรก

logo-course
Banner-room2
โครงการชุมชนนวัตกรรม


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์

โครงการอาสาประชารัฐ


กดเพื่อเข้าเว็บไซต์


แผนงาน-โครงการ

พัสดุ


18 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 “Technology and Innovation for Health”
11 กันยายน 2562 คู่มือการใช้งานระบบโครงการชุมชนนวัตกรรมและอาสาประชารัฐ
7 มิถุนายน 2562 ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
5 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 เรื่อง “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
28 ธันวาคม 2561 แจ้งเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัครบุุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา