สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.)

กรุณา Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
เพื่อรับชมวีดิโอและบันทึกการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนเข้าใช้งาน

ค้นหาในเว็บไซท์

HIA Conference

อื่น ๆ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

@February,11 2015 13.38
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพเป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลาก

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 11.07

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 10.58

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26 มกราคม พ.ศ.2558

@February,03 2015 12.28

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference)  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

รวมภาพ จากงานประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26-27 มกราคม พ.ศ.2558

@January,27 2015 10.10
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี พ.ศ.2557เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโThe Impact of Health Impact Assessmentวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ข่าวสาร - กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

@February,11 2015 13.38
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพเป็นการเฉพาะ โดยใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลาก

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 11.07

วีดีโอแถลงข่าว การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 27 มกราคม พ.ศ.2558

@February,09 2015 10.58

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26 มกราคม พ.ศ.2558

@February,03 2015 12.28

วีดีโอ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference)  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

รวมภาพ จากงานประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) 26-27 มกราคม พ.ศ.2558

@January,27 2015 10.10
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี พ.ศ.2557เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโThe Impact of Health Impact Assessmentวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

@January,02 2015 00.17
รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557วิชาหลัก1. 597-604 การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 3(3-0-6) ตอน 012. 597-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 (Seminar in Health System Management 2) 1(0-2-1) ตอน 01 วิชาเลือก1. 597-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (Qu

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (PART 2)

@November,13 2014 20.45
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

@November,13 2014 20.39
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย

@November,12 2014 13.40
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวคิด แนวโน้มและทิศทาง ในการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กับกระบวนการนโยบาย โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ

@November,11 2014 21.02
บทนำโข แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพโข พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโข แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆ ของการประเมินผลกระทบโข การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดย นพ.วิพุธพูลเจริญศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบแ

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ » | ดูอัลบั้มกิจกรรม »

เอกสารเผยแพร่ (E-Book)

เอกสารทั้งหมด

ห้องสมุด สจรส. (E-Library)

เอกสารทั้งหมด

หัวข้อล่าสุด

อ่านทั้งหมด »